Stránka 1 z 1

Darujem - pravidlá pre zadávanie inzercie

PoslaťNapísal: Pia 02.10.2009 11:42
od Mackie
Moderátori a administrátori DogFóra nezodpovedajú za pravdivosť obsahu inzerátov a nenesú žiadnu zodpovednosť za možné vzniknuté škody.

Za obsah inzerátu je plne zodpovedný zadávateľ. Je povinný svoj inzerát sledovať a aktualizovať.
Nekopírujte inzeráty z inzertných portálov.
Neuverejňujte inzeráty z mailov od ľudí, ktorých nepoznáte.
Všetky údaje si pred uverejnením inzerátu overte.


Pre celú inzerciu platí zákaz obchodovania so psami bez preukazu pôvodu a zákaz komerčnej inzercie zjavne súvisiacej so zárobkovou činnosťou.
Pred odoslaním inzerátu si prečítajte pravidlá pre zadávanie inzercie:


Darujem - pravidlá pre zadávanie inzercie:

1. Váš inzerát sa objaví hneď po odoslaní na fórum. Ak nebude obsah inzerátu zodpovedať pravidlám, bude zmazaný (moderátori nie sú povinní podávať informácie o dôvodoch zmazania inzerátu). Moderátori vás môžu požiadať o doplnenie chýbajúcich informácií pred zmazaním inzerátu.

2a. Darovať je možné psy umiestnené mimo útulkov (v zmysle súkromnej inzercie), resp. len súrne prípady z útulkov a karanténnych staníc, kde je bezprostredne ohrozené zdravie alebo života psa, preto pri zadávaní inzerátu uveďte čo najviac informácií, aby moderátori mohli vhodnosť inzerátu čo najlepšie posúdiť. Vyhnite sa kopírovaniu ponúk z iných inzertných fór. Je možné darovať aj iné veci, súvisiace so psou tématikou, prípadne iné zvieratá.

2b. Užívatelia s hodnosťou Hafan a vyššou (minimálne 500 príspevkov) majú povolené darovať aj iné predmety a služby ako tie, ktoré sú uvedené v bode 2a, avšak v súlade so všeobecnými pravidlami fóra a inzercie. Zakázané sú cigarety, alkohol, warez, a v prípade potreby bude tento zoznam rozšírený na ďalšie konkrétne produkty. Vhodnosť inzerátu schvaľujú moderátori.

3. V tejto kategórii je ostatným užívateľom (zatiaľ) povolené písať príspevky, ale musia sa týkať priamo darovania. Zakazuje sa spamovať témy emocionálnymi príspevkami ("chudáčik", "tí ľudia sú svine", "aký zlatý"..). Takéto príspevky budú upravené alebo zmazané.

4. Inzeráty sa uverejňujú na dobu nevyhnutnú na umiestnenie psa. Zadávateľ je povinný tému aktualizovať, prípadne informovať o umiestnení psa. V prípade neaktívnosti témy dlhšej ako 3 mesiace bude téma zmazaná.

5a. Inzeráty týkajúce sa darovania psov musia obsahovať:
Názov plemena alebo plemená rodičov alebo predpokladaný výskyt plemien v rodokmeni, vek psa alebo približný vek, predpokladanú veľkosť v dospelosti, momentálnu povahu psa, aktuálne umiestnenie psa (prostredie a podmienky), v prípade akútnosti prípadu aj iné skutočnosti týkajúce sa psa, aspoň jeden kontakt mimo dogfóra.

5a. Inzeráty netýkajúce sa darovania psov musia obsahovať:
Popis veci, ktorú inzerujú, aktuálny stav danej veci, obrázok alebo link na výrobcu (ak existuje), lokalitu, v ktorej sa vec nachádza, spôsob doručenia, aspoň jeden kontakt mimo dogfóra.

Ďalšie doplňujúce informácie sú vítané (www stránka, kontakty, fotky...).

Re: Darujem - pravidlá pre zadávanie inzercie

PoslaťNapísal: Štv 14.07.2011 9:21
od Mackie
Pridaný bod 2b.
2b. Užívatelia s hodnosťou Hafan a vyššou (minimálne 500 príspevkov) majú povolené darovať aj iné predmety a služby ako tie, ktoré sú uvedené v bode 2a, avšak v súlade so všeobecnými pravidlami fóra a inzercie. Zakázané sú cigarety, alkohol, warez, a v prípade potreby bude tento zoznam rozšírený na ďalšie konkrétne produkty. Vhodnosť inzerátu schvaľujú moderátori.

Re: Darujem - pravidlá pre zadávanie inzercie

PoslaťNapísal: Sob 13.08.2016 6:45
od Vikiki22
Počas júla 2016 boli všetkým rozposlané SS s tým, či sú ich inzeráty aktuálne. Neaktuálne inzeráty a inzeráty staršie ako 3 mesiace - 1 rok boli vymazané. :ahoj:

Re: Darujem - pravidlá pre zadávanie inzercie

PoslaťNapísal: Uto 12.02.2019 15:19
od Vikiki22
Február 2019 - vymazané všetky neaktuálne inzeráty a inzeráty z 2016, 2017 až do októbra 2018.

Re: Darujem - pravidlá pre zadávanie inzercie

PoslaťNapísal: Uto 25.02.2020 8:46
od Vikiki22
Február 2020 - vymazané všetky príspevky 2018 až do novembra 2019.

Re: Darujem - pravidlá pre zadávanie inzercie

PoslaťNapísal: Štv 20.08.2020 7:44
od Vikiki22
August 2020 - vymazané inzeráty staršie 3 mesiace.